HİZMETLER

Konteyner Taşımacılığı

DIKKAT ETMENIZ GEREKENLER

Konteyner Taşımacılığı Hizmetlerine Giriş

Kurulduğu tarihten günümüze kadar taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren Destan Nakliyat, diğer tüm hizmet sunumlarında olduğu gibi, Konteyner Taşımacılığı hizmet sunumunda da sektördeki yerini almış durumdadır. Konteyner Taşımacılığı sunumunda da diğer alanlarda olduğu gibi kaliteli ve güvenli hizmet ilkelerinin uygulanması temel hedefimizdir. Konteyner Taşımacılığı hizmeti talebi alan işletmemiz, taşınacak malzemenin bulunduğu ortama, üretim tesisine ya da liman veya hava alanına ekspertiz olarak isimlendirilen personelimizi göndermektedir. Ekspertiz olarak adlandırılan bu personelimizin yapacağı ilk çalışma, taşınacak olan konteynerin ebatlarının ve tonajının belirlenmesi olmaktadır. Taşınacak Konteyner cinsine göre uygun araç belirlenmesi açısından bu ön çalışma büyük önem arz etmektedir. Çünkü normal bir aracın arkasına yüklenemeyecek ebatta olan, ya da bir araç ile iki konteyner taşınması planlanan durumlarda, trafik kuralları açısından gerekli izin ve tedbirlerin alınması gerekmektedir. Ekspertizin yapacağı çalışma neticesinde bir etüt raporu tanzim edilecektir. Konteyner Taşımacılığı hizmeti almak isteyen kişi ya da kuruluşlar ile ekspertiz arasında karşılıklı olarak yapılan görüş alış verişleri neticesinde tanzim edilen etüt raporunda, taşınacak konteynerin cinsi, tonajı, ebatları gibi bilgiler ve taşıma esnasında uygulanacak yöntemler ve taşıma şartları belirtilmektedir. Tanzim edilen ve ön çalışma niteliği taşıyan bu raporun, bir sureti Konteyner Taşımacılığı hizmet sunumu almak isteyen kişi ya da kuruluşlarda, diğer sureti ise, işletmemizde bulunacaktır. Ekspertiz olarak adlandırılan personelimizin de katılımı ile işletmemizde bahse konu taşımacılıkta uygulanacak hareket tarzlarının ve kullanılacak araç ve gereçler ile ihtiyaç duyulan nakliye aracının belirlenmesi maksadı ile bir toplantı icra edilecektir. Bu toplantı neticesinde alınan kararlar doğrultusunda, Konteyner Taşımacılığı hizmet sunumu almak isteyen kişi ya da kuruluşlar ile tekrar irtibata geçilecek ve müsait oldukları bir anda sözleşme yapılmak üzere bir organizasyon gerçekleştirilecektir. Taraflarca karşılıklı olarak tanzim edilecek sözleşmede, tarafların durumu, taşınacak konteynerin cinsi, taşınacak konteynerin ebatları ve ağırlığı, nakliye esnasında uygulanacak hareket tarzları, nakliye süresi ve sigorta işlemleri gibi hususlar açık bir şekilde ifade edilecektir. Sözleşmenin taraflarca karşılıklı olarak imzalanmasına müteakip konteynerin bulunduğu yerden alınarak sevk edilmesi maksadı ile araç ve vinç görevlendirme işlemlerine başlanacaktır.

 

Konteyner Taşımacılığı Hizmetlerinde İşleyen Süreç

Konteyner Taşımacılığı hizmet sunumunu talep eden kişi ya da kuruluşların, hizmet sunumunu gerçekleştirileceği ortamda, firma temsilcimiz ile hazır bulunduğu anda, işletmemiz tarafından gerekli olan taşıma aracı ve konteyneri yüklemek üzere ihtiyaç duyulan vinç gönderilecektir. Konteynerin bulunduğu yerden alınarak araca yüklenmesi esnasında yeterli kapasitede bulunan vinç olarak adlandırılan kaldırma aracı, gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasına müteakip çalışmalarına başlayacaktır. Destan Nakliyat olarak kurulduğu tarihten bu yana sunduğu tüm hizmetlerde iş sağlığı ve güvenliği ilkelerini ön planda tutmak temel hedefimiz olmuştur. Sunulacak olan bu Konteyner Taşımacılığı hizmetinde de aynı ilkeler aksatılmadan yerine getirilecektir. Vinç tarafından alınan konteyner dikkatli bir şekilde işletmemiz tarafından görevlendirilen araca yüklenecektir. Yüklemesi tamamlanan konteynerin araç üzerine sabitlenme işlemleri, maksimum düzeyde titizlik içerisinde gerçekleştirilecektir. Yapılan bu uygulama sayesinde trafikte seyir halinde bulunan araçların ve insanların olası kazalar karşısında güvenliklerinin alınması sağlanmış olacaktır. Yükleme ve sabitleme işlemlerinin ardından konteynerin talep edilen varış noktasına doğru sevk işlemleri başlayacaktır. Sevk işlemleri esnasında sevkiyatın durumu hakkında bilgi talep edilmesi halinde, günün her saatinde işletmemiz tarafından ilgili personele sürat ile bilgi akışı sağlanacaktır. Tır aracı ve bu aracın dorsesine birden fazla konteyner yüklenmesi ve sevkiyatın bu şekilde gerçekleşmesi halinde, gerekli olan karayollarına çıkış izni ve trafik ikaz ile işaretleri ile birlikte trafik güvenliğinin sağlanması açısından eskort araç görevlendirme işlemleri de varılan anlaşma çerçevesinde işletmemiz tarafından yerine getirilmektedir. Konteynerin ihtiyaç duyulan alana sevk işlemlerinin tamamlanmasına müteakip, yine işletmemiz tarafından konteynerin belirtilen alana araç üzerinden indirilmesi maksadı ile vinç görevlendirilmesi yapılacaktır. Yine iş güvenliği ve sağlığı hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olan indirme işlemlerinde, yeterli tonaj kapasitesine sahip vinç olarak adlandırılan iş makinesinin kullanılmasına maksimum düzeyde özen gösterilecektir. Konteynerin araç üzerinden indirilmesi ve talep edilen alana bırakılması sonrasında Destan Nakliyat olarak sunduğumuz Konteyner taşımacılığı hizmeti sona erecektir. Uyguladığı tüm Konteyner Taşımacılığı hizmet sunumlarında gerekli olan hassasiyeti gösteren, iş sağlığı ve güvenliği hükümleri çerçevesinde hareket eden, kaliteli ve güvenli hizmet sunmayı prensip haline getiren, Destan Nakliyat olarak sektörde rakipleri arasında örmek gösterilen işletme olarak hizmetlerimize devam etmenin gururunu yaşamaktayız.

GELİŞMELER İÇİN E-BÜLTENİMİZE KAYDOLUN :