HİZMETLER

Denizyoluyla Nakliyat Hizmetleri

DIKKAT ETMENIZ GEREKENLER

Denizyoluyla Nakliyat Hizmetlerine Giriş

Türkiye Orta Doğu, Avrupa ve Orta Asya üçgeninde bulunan doğal bir köprü olma özelliği ile taşımacılık yönünden çok büyük bir potansiyele sahip bulunmaktadır. Üç kıtanın geçiş yollarında bulunmakta olan Türkiye coğrafi özelliği sebebi ile Arap Yarımadası, Uzak Doğu, Hint Okyanusu, Atlas Okyanusu, Karadeniz ve Akdeniz’e uzanan bir Denizyolu ulaşım ağının merkezi noktasında bulunmaktadır. Türkiye’nin bu coğrafi özelliği Denizyoluyla Nakliyat hizmetleri konusunda önemini açıkça ortaya koymaktadır. Rekabetin yoğun olarak hissedildiği Denizyolu taşımacılığının ana elemanları liman ve gemilerdir. Yük taşımacılığının başladığı ve sona erdiği limanların ve bu limanlarda taşımacılık işleminde kullanılan gemilerin ülke ekonomisine yaptığı katkı çok büyüktür. Denizyoluyla Nakliyat hizmetleri konusunda sektördeki yerini almış olan Destan Nakliyat tüm alanlarda olduğu gibi Denizyoluyla ulaşım konusunda da faaliyetlerini sürdürmektedir. Denizyolu taşımacılığı tramp taşımacılık denilen belirli bir zaman ya da tarihe tabi olmayan yük esaslı taşımacılık ve layner taşımacılık denilen belirli limanlar arasında sefer yapan yük gemilerine yapılan yükleme ve boşaltma işlemleri ile sağlanır. Şirketimiz tarafından her iki taşımacılık hizmetinde de sektörde sunum verilmektedir.

              

Denizyoluyla Nakliyat Hizmetlerinde İşleyen Süreç

Denizyolu taşımacılığı talebini alan şirketimiz tarafından hizmet sunumu içerisinde yer alan her unsur ayrı ayrı değerlendirilmektedir. Limanlardan gemilere, armatürlerden brokerlara, liman işletmecilerinden limanlarda hizmet sağlayan diğer kuruluşlara kadar her ortam hakkında yeterli tecrübe, teknik bilgi ve organizasyon yeteneğine sahip olan Destan Nakliyat Denizyolu taşımacılığı konusunda sektörün ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Denizyoluyla Nakliyat hizmetleri sunum öncesi görevlendirilen ekspertiz taşınacak malların durumlarını incelemekte, yük kapasitesini belirlemekte ve teslim edilen ürünlerin taşımaya uygun bir biçimde bulunup bulunmadığını kontrol etmektedir. Ekspertiz tarafından hizmet sunumu talep eden kişi ya da kuruluşlarla yapılan bu ön değerlendirme neticesinde, bir etüt raporu tanzim edilmekte ve bu rapor içerisinde yükün cinsinden hacmine, taşımacılıkta kullanılan konteynırlara, istiflenme şekillerinden sevkiyatların bitirilme süresine kadar her husus detaylı bir şekilde belirtilmektedir. Ayrıca bu rapor içerisinde taşınacak malın sigorta kapsamı, var ise gümrük ile olan işlemlerin takip ve kontrolü ve teslim aşamasında organize edilecek işler ve yetkili personel listeleri gibi tüm bilgilerde yer almaktadır. Tam tersi uygulama olan Denizyolu Nakliyat hizmetleri ile gelen ürünlerin limanlardan teslim alınarak ilgili yerlere ulaştırılması işlemleri de firmamız Destan Nakliyat tarafından itina ile yerine getirilmektedir. Ön raporun onaylanmasına müteakip, gerekli tüm girişimler firmamız tarafından sağlanmakta ve gerçekleştirilen organizasyonlar ile sevkiyat işlemi sağlıklı bir şekilde planlanmaktadır. Denizyoluyla Nakliyat hizmetleri sunumunda uluslararası tecrübeye sahip, sevk ve yükleme ile boşaltma konusunda tecrübeli çalışmalarda bulunmuş şirketimiz tarafından, günümüze kadar yapılmış tüm uygulamalarda aksaklığa meydan verilmemiş, bilakis her uygulamamız sonucunda karşılaşılan müşteri memnuniyetleri tarafımıza iletilmiştir. Denizyoluyla Nakliyat hizmetleri sunumunda almış olduğumuz müşteri memnuniyetlerini referanslarımız arasına katarak faaliyetlerimizin yerine getirilmesinde önemli bir gösterge haline gelmiş bulunmaktadır.

GELİŞMELER İÇİN E-BÜLTENİMİZE KAYDOLUN :